OV222 - Doorgrond mijn hart

strofe 1

Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m'en zie
wat niet is tot uw eer.

Is soms de weg,
die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m'op de eeuw'ge weg,
Heer, maak mij vrij!

strofe 2

O Heer, heb dank,
'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed
wast mij van zonden rein.

Doop mij met vuur,
opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer,
tot eer van uwe naam.

strofe 3

Zie Heer, hier ben 'k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart,
vernieuw het, doe het nu.

Verbreek mijn wil,
maak m'ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer,
blijft Gij in mij.

strofe 4

O, heil'ge Geest,
kom tot uw heerschappij,
schenk een herleving
en begin bij mij.

Zegen uw volk,
maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst
in heerlijkheid.

slot

wachtend op Jezus' komst
in heerlijkheid.