OV210 - Wie is aan U gelijk

Wie is aan U gelijk onder de goden, Heer?
Wie is aan U gelijk, heerlijk in heiligheid,
machtig in daden, roemrijk in wond'ren.
Wie is aan U gelijk?