OV202 - De Heer leert hoe ik strijden moet

De Heer leert hoe ik strijden moet,
Hij geeft mijn handen kracht.
De Heer leert hoe ik strijden moet,
zijn woord geeft mij de macht.

Hij geeft zijn schild van overwinning
en de satan valt neer.
Geprezen zij mijn Rots,
want Jezus Christus is Heer.

tegenstem

De Heer, mijn God, Hij overwint.
De Heer, mijn God, Hij overwint.
De Heer, mijn God, Hij overwint.
Geprezen zij mijn Rots,
want Jezus Christus is Heer.