OV199 - Eer aan het Lam

strofe 1

Eer aan het Lam, eer aan het Lam
dat stierf voor onze zondeschuld.
Voor eeuwig op de troon,
ja, God in heerlijkheid gehuld.
Halleluja!

strofe 2

Eer aan het Lam, eer aan het Lam
van God,verheven is zijn naam.
Elke knie zal voor Hem buigen,
mensen, eng'len saam.
Halleluja!

refrein

Hij is Heer, Hij is Heer,
Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is Heer!