OV187 Open mijn ogen

refrein

Open mijn ogen,
'k wil Jezus, mijn Heer zien.
Open mijn ogen, opdat ik U zien kan.
Open mijn oren, opdat ik Uw stem hoor.
Open mijn hart, Heer,
opdat ik gehoorzaam.