OV184 - Wie op de Heer vertrouwt

Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion
Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion

Die niet wankelt,
maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
zo is de Heer rondom Zijn volk
van nu aan tot in eeuwigheid,
halleluja, halleluja.