OV181 - Majesteit, groot is Zijn majesteit

strofe 1

Majesteit, groot is Zijn majesteit;
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.

Majesteit, God die de zijnen leidt.
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon
Zijn heerschappij.

strofe 2

Dus verhoog
maak eeuwig groot de naam van Jezus.
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus de Koning.

Majesteit, groot is Zijn majesteit;
dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!