OV178 - Waardig, o waardig bent U, Heer

Waardig, o waardig bent U, Heer,
wij heffen onze stem tot U
vol aanbidding, dank en eer. (2x)

O halleluja, Lam voor ons geslacht.
Wij heffen onze handen op
naar U die redding bracht.
Halleluja, ere aan de Koning,
U, sterke Overwinnaar,
U, Heerser van 't heelal.

Heer, U bent mij dierbaarder dan zilver.
Heer, U bent mij kostbaarder dan goud.
Heer, Uw schoonheid
gaat boven diamanten,
ja, niets en niemand is aan U gelijk.