OV174 - Juicht want Jezus is Heer

refrein

Juicht want Jezus is Heer,
(v) Wij juichen, tot eer van
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
(v) onze God,
van Hem, die ons liefheeft.
(v) die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,
(v) Wij juichen, tot eer van
Jezus de Koning die mensen
(v) onze God.
het leven weer geeft.

strofe 1

Liefde bedekt zijn schepping,
(v) Liefde is zijn schepping,
de bloemen de vogels het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
(v) zou Hij dan jou vergeten.
Jezus die blinden genas, verrees.

strofe 2

Wees als een boom, die vruchtdraagt,
(v) Wees een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
(v) drink het levend water.
Jezus de bron voor altijd verrees.