OV164 - Let us adore / O, komt, aanbidt

English

Let us adore the everliving God,
And render praise unto Him.
Who spread us the heavens
And establisheth the earth.
And whose glory is revealed
in the heavens above.
And whose greatness is manifest
throughout the whole world.
He is our God, there is no one else.
You are our God, there is no one else.

Nederlands

O, komt, aanbidt,
De God die eeuwig leeft.
Geeft Hem de eer, die Hem toekomt.
Want Hij schiep de hemel,
en Hij bracht de aarde voort.
Ja, de hemel verkondigt zijn glorie,
en de aarde getuigt van zijn heerlijke grootheid.
Hij is onze Heer, de enige God.
U bent onze Heer, de enige God.