OV159 - Here der Heren

strofe 1

Here der Heren, Koning der Koningen,
U wil ik eren, U wil ik lofzingen,
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting,
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.

strofe 2

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja

strofe 3

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één,
U alleen, U heb ik lief.