OT246 - Voor eeuwig

(strofe 1)

De ochtendzon verdween
De duisternis verscheen
Hij die de wereld redt, veroordeeld.
Zijn lichaam aan het kruis
Zijn bloed voor ons verguisd
Hij droeg de last van elke zonde.

(strofe 2)

Vol pijn riep Hij om God
Zijn laatste ademtocht
Gods Zoon begraven in het duister.
De strijd vanuit het graf
De zege werd volbracht
Voor eeuwig werd de hel verslagen.

(strofe 3)

De aarde schudt doorheen
De weggerolde steen
Volmaakte liefde is wat overwon.
Dus, dood, waar is jouw eer?
De opgestane Heer
Heeft jou totaal verslagen!

(refrein)

Voor eeuwig - verheerlijkt
Voor eeuwig - Zijn naam verhoogd
Voor eeuwig - verrezen
Jezus Hij leeft! Jezus Hij leeft!

(brug)

Zing nu halleluja
Zing nu halleluja
Zing nu halleluja
Het Lam dat overwon!