OT204nl - De kracht van Uw naam

strofe 1

Een kind hoort toch niet op de straat.
En een vader hoort niet weg te gaan.
Dit is niet hoe U wil dat het gaat,
zend Uw Koninkrijk.

strofe 2

Een land hoort toch niet in de strijd.
Wie gebroken is hoort niet opzij.
Dit is niet hoe het zou moeten zijn,
zend Uw Koninkrijk,
hier in mijn hart.

refrein

En ik leef
en draag Uw medeleven
als Uw handen en Uw voeten
naar de wereld die U schiep.
En ik geef
wat U mij hebt gegeven
en kijk voorbij religie
hoe de wereld wordt hervormd,
door de kracht van Uw naam.

strofe 3

Spijt van 't leven is niet hoe het hoort.
Wie verloren is toch opgespoord.
Geloof zonder daden is dood,
zend Uw Koninkrijk,
Heer, breek dit hart.

brug

Jezus, Uw naam geeft beschutting aan wie pijn heeft.
Enkel Uw naam brengt verlossing onverdiend.
En Uw naam is een schuilplaats voor de zwakken.
In Uw naam krijg ik alles aangediend.