OT202 - Het leven

strofe 1

U bent het leven.
Door liefde gedreven,
koos U ervoor in onze plaats
terecht te staan.

U heeft het leven
aan ons gegeven,
doordat U in onze plaats
de straf heeft ondergaan.

Genade, zo oneindig groot,
het kan niet worden verdiend.
Gods eigen Zoon stierf onze dood,
wie had dat ooit kunnen voorzien?

refrein

Wij prijzen U, Jezus,
verhogen U, Jezus.
U bent het fundament,
het doel van ons bestaan.

Wij prijzen U, Jezus,
verhogen U, Jezus.
U komt ons loflied toe,
U bent ons leven waard.

strofe 2

U geeft het leven,
wij zijn vergeven
en U geeft ruimte in ons hart,
wij zijn aanvaard.

U bent het Leven,
door de Vader verheven
vanuit de diepte
tot de allerhoogste plaats.

Genade, zo oneindig groot,
het kan niet worden verdiend.
Gods eigen Zoon stierf onze dood,
wie had dat ooit kunnen voorzien?

slot

U bent het mooiste lied,
het mooiste lied,
het mooiste lied, het mooiste.
U bent het mooiste lied,
U bent ons leven waard.

Genade zo oneindig groot,
genade zo oneindig groot.