OT197 - Ga!

strofe 1

Er is geen plan B,
U wilt uw koninkrijk opbouwen met ons
en U gaat met ons mee,
want U blijft altijd trouw aan uw verbond.

U roept ons op om U te volgen,
U roept ons niet om stil te staan.

refrein

U zegt ga! U wilt dat we gaan!
Wat heeft de wereld aan uw zegen
als wij ons niet bewegen?

U zegt ga! U wilt dat we gaan!
Alleen uw liefde kan de wereld helen.
U wilt dat wij die liefde uit gaan delen,
U zegt ga!

strofe 2

Er gaat veel kapot.
U vraagt ons hoop te zijn in de grootste nood.
Almachtige God,
U bouwt uw koninkrijk op vanuit de goot.

U roept ons op om U te volgen,
U roept ons niet om stil te staan.

brug

Wij willen uw handen en uw voeten zijn,
wij willen hoop en rijkdom delen.
Wij willen troost zijn in de diepste pijn,
wij willen hen die naakt zijn kleden.

We willen leven voor een kind dat sterft,
omhelzen wie er wordt vermeden.
Licht zijn voor wie in het donker zwerft,
uw gerechtigheid gaan leven.