OT193 - Eeuwig mijn God

strofe 1

Al ga ik door de donkere nacht,
omringd door twijfel of door angst,
ik heb niets om voor te vrezen.

Want U, U bent mijn kracht en mijn lied.
U houdt mij vast, er is niets
wat mij kan scheiden van Uw liefde.
U bent mijn God.

refrein

U zal ik verhogen,
U zal ik aanbidden,
U zal ik erkennen als God.

U zal ik geloven,
U zal ik vertrouwen,
Heer, U bent voor eeuwig mijn God.

strofe 2

In tijden van onzekerheid,
Door ied’re storm, in elke strijd,
Uw trouw en liefde zijn voor eeuwig.

Ik weet: Als ik wankel of val,
U heft mij op, ja, dan zal
ik overwinnen in Uw naam, O, Heer.
U bent mijn God.

brug

Eeuwig duurt Uw trouw, mijn Vader.
Eeuwig duurt Uw trouw, Verlosser.
Eeuwig duurt Uw trouw,
mijn Heer en Heiland, Bevrijder.

Eeuwig duurt Uw trouw, mijn Helper.
Eeuwig duurt Uw trouw, Beschermer.
Eeuwig duurt Uw trouw,
Mijn hoop is in Uw naam alleen.