OT178 - Trouwe Vader

strofe 1

Trouwe Vader, Eeuwige
Allerhoogste, Heilige
Ontzagwekkend, liefdevol
Machtig Heerser, Toevluchtsoord

refrein

Heel mijn hart zingt uit
de grootheid van Uw naam
Heel mijn ziel aanbidt
de bron van mijn bestaan

U alleen bent God,
de allerhoogste Heer
In Uw genade vind ik
alles en steeds meer
Ik geef U heel mijn hart

strofe 2

Mijn Verlosser, Vredevorst
Mijn Geliefde, Majesteit
Overwinnaar, beste Vriend
Mijn Geneesheer, levend Woord