OT176 - Heilig is de Heer

strofe 1

Heer, wij staan hier voor Uw aangezicht
met respect en met ontzag.
Heel ons wezen is op U gericht,
onderworpen aan Uw macht.

Wij zingen U een lied
het lied van de hemel,
dat in heel de wereld wordt gehoord.

refrein

Heilig is de Heer,
heilig is de Heer.
Hij die was en is en komen zal.

Heilig is de Heer,
heilig is de Heer.
God van de aarde, God van 't heelal

strofe 2

Heer, wij staan hier in Uw heerlijkheid
U bent machtig, U bent groot.
U blijft trouw tot in de eeuwigheid
in leven en in dood.

Wij zingen U een lied,
het lied van de hemel,
dat in heel de wereld wordt gehoord.