OK81 - Als wij zingen tot de eer

refrein

Als wij zingen tot de eer
van de hoogverheven Heer,
als wij komen met een loflied in ons hart.

Ja, dan bouwen wij een troon
voor de Vader en de Zoon.
Dus prijs met mij de naam van onze God.

strofe

Wij willen zingen van de grote dingen
die de Here Jezus heeft gedaan.
Want door zijn leven voor ons gegeven
mogen wij het koninkrijk van God nu binnengaan.