OK75 - Ik geloof in God

Ik geloof in God,
ik geloof in Jezus.
Ik geloof in de Heilige Geest,
die er altijd is geweest.

Ik geloof, al ben ik klein,
dat ik een kind van God mag zijn,
dat ik een kind van God mag zijn.