OK66 - U bent alles voor mij

Jezus, Jezus, U bent de Zoon van God.
Jezus, Jezus, het kostbaar Lam van God.
Uw bloed dat kocht mij vrij.
Dat maakt mij steeds weer blij.
Jezus, Jezus, U bent alles voor mij.
U bent alles voor mij.