OK64 - Hij heeft mij gemaakt

strofe

Hij heeft mij gemaakt en ik ben van Hem.
Hij wilde dat ik op Hem zou lijken.
Er is niemand op aarde die mij beter kent,
niemand die mij zo goed kan begrijpen.

Als ik in de put zit trekt Hij mij eruit.
Hij tilt mij uit boven mijn problemen.
Hij is de Vriend en de Schepper
die mijn leven kent,
dus zing ik dit lied voor Hem:

refrein

Ik ben hier om de Heer te prijzen.
Ik ben hier om de Heer alle eer te bewijzen.
Ik ben hier om de Heer te prijzen.
Dus zing ik dit lied voor Hem!