OK60 - Overwinningslied

strofe 1

Jezus, U maakt mij vrij.
Uw leven bruist in mij.
'k Prijs Uw naam om wat U doet,
U bent volmaakt en goed.

strofe 2

Jezus, U leidt mij voort.
Ik volg U op Uw woord.
Want U bent mij voorgegaan,
door de vijand te verslaan.

strofe 3

Glorie, glorie aan het Lam,
dat mijn zonden op Zich nam.
Glorie, glorie aan het Lam,
breng ons naar 't beloofde land.

strofe 4

Leve de Leeuw van Juda,
grote Veroveraar.
Leve de Leeuw van Juda,
U bent zo wonderbaar.
U bent zo wonderbaar!!!