OK59 - Uw naam zij geprezen

refrein

Here Jezus, uw naam zij geprezen.
Wij verhogen U, Zoon van God.
U bent de Koning van heel ons leven,
onze Verlosser en Lam van God

strofe 1

U nam de vloek en gaf mij uw zegen.
Nam al mijn schuld en kocht mij vrij.
Droeg al mijn pijn en schonk mij genezing,
toen U stierf aan t kruis voor mij.

strofe 2

U nam de angst en gaf mij uw vrede.
Hebt mij bevrijd uit satans macht.
Zelfs in de dood bracht U mij tot leven,
toen U uitriep: Het is volbracht.