OK55 - Glorie glorie halleluja

strofe 1

En de Heer kwam op de wereld
als een kindje in de kribbe.
Glorie, glorie halleluja.

strofe 2

En zij hadden geen wijn
en Hij gaf het hun te drinken
Glorie, glorie halleluja.

strofe 3

En zij hadden geen brood
en Hij gaf het hun te eten
Glorie, glorie halleluja.

strofe 4

En de blinden gingen zien
en de doven gingen horen
Glorie, glorie halleluja.

strofe 5

En de Heer sprak tot de wind
en de zee kwam tot bedaren
Glorie, glorie halleluja.

strofe 6

En de Heer ging naar de hemel
en wij mogen Hem aanbidden
Glorie, glorie halleluja.