OK54 - Immanuel

strofe 1

Want een kind is ons geboren
en een zoon gaf God aan ons.
De heerschappij rust op zijn schouder
en zijn naam zal zijn:

refrein

Wonderbare Raadsman,
Machtige God, Eeuwige Vader,
de Vredevorst,
Immanuel, God met ons.
Immanuel, God met ons.

strofe 2

Want alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft.
Iedereen die in Hem gelooft,
leeft in eeuwigheid.