OK53 - Palmtakken mantels

Palmtakken, mantels worden uitgespreid,
voor Hem op de weg naar Jeruzalem.
Lang van tevoren is het voorbereid.
De Koning die komt, alles zingt voor Hem.

Met duizenden stemmen die zingen tot Zijn eer:
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
Jezus, de Zoon van David,
groot is het gejuich; ook kindren doen mee
en zij zingen luid:

Hosanna, hosanna voor de Heer.
Hosanna, hosanna voor de Heer.