OK49 - Hij heeft je niet alleen gelaten

refrein

Hij heeft je niet alleen gelaten,
Hij weet wel wie je bent.
Overal kun je met Hem praten,
of je nu roept, of je nu fluistert,
ben je in 't licht, of in het duister,
Hij is het die je kent!

strofe 1

Jezus is hier,
Zijn Geest is weer nedergedaald.
Hij wil in je wonen,
Zichzelf aan je tonen.

strofe 2

Hij heeft gezegd:
Als ik naar de hemel zal gaan,
zend ik je de Trooster,
en die zal je bijstaan.

strofe 3

Wees niet bedroefd,
want als je Zijn woorden bewaart,
zal Hij je gaan leiden,
en nooit van je scheiden.