OK47 - Ik wil Hem prijzen

refrein

Ik wil Hem prijzen!
Ik wil Hem prijzen!
Ik wil Hem prijzen!
Ik zing voor zijn grote naam!

strofe

Zing nu halleluja!
Zing nu halleluja!
Zing nu halleluja!
voor Jezus de Heer,
Hij is groot en Hij leeft!