OK46 - Jezus is het licht der wereld

refrein 1

Jezus is het licht der wereld,
Jezus is het levend woord.
Jezus is de goede herder,
Jezus is het Lam van God.

Jezus is het levend water,
Jezus is het levend brood.
Jezus is de ware wijnstok,
Jezus is de Zoon van God.

strofe 1

Hij kent ons als geen ander,
Hij weet wie we zijn.
Hij weet hoe wij ons voelen,
Hij was een mens als wij.
Hij deelt in onze vreugde
en Hij kent ons verdriet.
Nee, er is niemand zoals Hij.

refrein 2

Jezus is de Messias,
Jezus is de bruidegom.
Jezus is de hogepriester,
Jezus is het Lam van God.

Jezus is de Zoon des mensen,
Jezus is de weg tot God.
Jezus is de overwinnaar,
Jezus is de Zoon van God.

strofe 2

Hij is aan 't kruis gestorven,
Hij droeg daar onze schuld.
Hij gaf zijn eigen leven,
Hij heeft de wet vervuld.
Gestorven en begraven,
maar ook weer opgestaan.
Ja, Jezus leeft in eeuwigheid.