OK35 - Ik ben een geschenk van God

strofe 1

Ik ben een geschenk van God.
Een bijzonder geschenk
van de Here God.
En er is niemand in de wereld
precies zoals ik.
Echt waar, ik ben uniek,
want door zijn liefdevolle hand
ben ik gemaakt.
Nee, er is niemand precies zoals ik.

strofe 2

Je bent een geschenk van God …

strofe 3

Wij zijn een geschenk van God …