OK328 - Koning over alles

(strofe 1)

Heer in de hemel, wij prijzen U,
onze God en onze Vader.
U alleen weet wat gebeuren moet
in de hemel en op aarde.

(refrein)

Want U bent Koning over alles,
nu en voor altijd,
de allersterkste en de mooiste,
tot in eeuwigheid.
(Amen, amen!)

(strofe 2)

Heer in de hemel, wij vragen U
geef ons elke dag te eten.
Vergeef onze fouten, zoals wij
iemand anders ook vergeven.

(strofe 3)

Heer in de hemel, wij bidden U
leer ons zien wat goed en echt is.
Wilt U ons bescherming voor elk gevaar,
voor wat fout en nep en slecht is?