OK254 - Zing want God is goed

strofe 1

Zing want God is goed (x2)
Zijn liefde en zijn trouw (x2)
zijn tot in eeuwigheid (x2)
dus wij prijzen zijn naam (x2)

strofe 2

Eeuwig duurt zijn trouw (x2)
zijn goedheid kent geen grens (x2)
Zijn liefde houdt nooit op (x2)
dus wij prijzen Zijn naam (x2)

refrein

Zing halleluja, halleluja,
halleluja voor de Heer der Heren
Halleluja, halleluja,
halleluja voor onze God.