OK241 - Van A tot Z

strofe 1

A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal

strofe 2

G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

refrein

Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

strofe 3

M van Messias
N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild

strofe 4

T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God