OK202 - Hij is de Heer God almachtig

strofe 1

Onze God, Hij is de Heer der heren,
niets en niemand is aan Hem gelijk.
Tot in eeuwigheid zal Hij regeren
in zijn hemels koninkrijk.
Daarom zal ik voor altijd Hem dienen,
Hem verhogen als Koning en Heer.

refrein

Want Hij is de Heer God almachtig,
de Schepper van hemel en aard.
Hij is de lof en aanbidding,
onze dank, onze eer meer dan waard.

strofe 2

Nog voor er maar ooit iets geschapen was,
toen was onze God er al.
En Hij had toen al de hoogste plaats
als de Koning van heel het heelal.

strofe 3

Ja, ook in de tijd waarin wij nu leven,
bezit Hij nog alle macht.
En schijnt het licht van zijn koninkrijk
tot diep in de duistere nacht.

strofe 4

En wat er nog komt aan onzekerheden,
één ding dat is een feit.
Gods koninkrijk zal er altijd zijn
tot in alle eeuwigheid.