OK172 - Heer, U kent mij als geen ander

strofe 1

Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga

Dat U mij zo heel goed kent, Heer,
daar snap ik dus echt niks van
't Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

refrein

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

strofe 2

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast me staan

En U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
Nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar