OK141 - Hij is mijn Maker

strofe 1

Hij is mijn Maker
'k ben fantastisch in elkaar gezet.
Hij is mijn Vader
zorgt voor eten en een warm bed.
Hij is mijn Herder
wandelt voor mij in de wildernis.
Hij is mijn Redder
staat klaar wanneer het moeilijk is.

refrein 1

Hij is alles voor mij,
Hij is alles voor mij,
tot in eeuwigheid.

Dag aan dag draagt Hij mij,
dag aan dag draagt Hij mij.
Mijn Maker, mijn Vader,
mijn Herder, mijn Redder is Hij.

strofe 2

Hij is de Gever
Die het goede geeft in overvloed.
Hij is de Meester
want Hij leert mij hoe ik leven moet.
Hij is de Trooster
bij wie ik verdrietig wezen mag.
Hij is de Koning
die zal komen op die nieuwe dag.

refrein 2

Hij is alles voor mij,
Hij is alles voor mij,
tot in eeuwigheid.

Dag aan dag draagt Hij mij,
dag aan dag draagt Hij mij.
Hij is de Gever, de Meester,
de Trooster, de Koning is Hij.
Mijn Maker, mijn Vader,
mijn Herder, mijn Redder is Hij.

slot

Mijn Gever, mijn Meester,
mijn Trooster, mijn Koning is Hij.
Mijn Maker, mijn Vader,
mijn Herder, mijn Redder is Hijā€¦