OK108 - Spring in de lucht

refrein

Spring in de lucht
zo hoog als je kunt
en dans van plezier
wat je dansen kunt.

Vandaag is het feest,
wees vrolijk en blij,
want God is zo goed
voor jou en voor mij.

strofe 1

Hij is al zoveel jaren
een trouwe hulp geweest.
Kom, laten wij Hem prijzen
en danken op dit feest.

strofe 2

Hij was al zoveel keren
een redder uit de nood.
We willen Hem vereren
en zingen: 'U bent groot!'

strofe 3

Hij is al zolang bij ons,
Hij is het die ons ziet.
Hij zal steeds voor ons zorgen,
nee, Hij verlaat ons niet.