OK1 - Alle kind'ren mogen komen.

strofe 1

Alle kinderen mogen komen,
er is altijd plaats voor meer.
Want mijn koninkrijk staat open,
kom maar binnen, roept de Heer.

strofe 2

Alle kinderen mogen komen,
en ook ik, ik hoor erbij.
Ik wil dicht bij Koning Jezus wonen,
in Zijn Koninkrijk, daar ben ik vrij.

strofe 3

Als je … bent mag je komen …