Medley

OV174

refrein

Juicht want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,
Jezus de Koning die mensen
het leven weer geeft.

strofe 1

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen de vogels het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus die blinden genas, verrees.

OV349

strofe

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
Ik zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog Zijn naam.

refrein

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aarde
verheugen zich in Zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

OV174

refrein

Juicht want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,
Jezus de Koning die mensen
het leven weer geeft.

strofe 2

Wees als een boom, die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus de bron voor altijd verrees.

OV349

strofe

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
Ik zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog Zijn naam.

refrein

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aarde
verheugen zich in Zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

OV174

refrein

Juicht want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,
Jezus de Koning die mensen
het leven weer geeft.