Klop klop klop

Klop, klop, klop
Tik, tik, tik,
Noach bouwt een heel groot schip.
Klop, klop, klop,
Tik, tik, tik,
Noach bouwt een schip.

Alle dieren, twee aan twee,
Mogen nu met Noach mee.
Alle dieren, twee aan twee
Mogen met hem mee.

Regen, regen, tik, tik, tik
’t water komt steeds meer omhoog.
Regen, regen, tik, tik, tik
In de ark is ’t droog.

’t Is weer droog, een regenboog.
Nooit komt er een zondvloed meer.
’t Is weer droog een regenboog.
Noach dankt de Heer.