Kerstfeest

strofe 1

Kerstfeest is heel bijzonder.
Kerstfeest, God deed een wonder.
Gaf zijn Zoon voor jou en mij.
Ken je Hem al van dichtbij?

strofe 2

Kerstfeest is heel speciaal.
Kerstfeest voor ons allemaal.
Feest van licht in deze tijd.
Eer zij God in eeuwigheid.

refrein

Gloria! (Gloria!)
Gloria! (Gloria!)