Jona

strofe 1

Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar Jona die zei 'nee'

Ik wil niet naar die nare stad
De mensen daar die kunnen me wat'
Zei Jona en hij ging op pad
Tot hij een schip gevonen had
Dat voer naar Tarsis over zee
Maar niet naar Ninevé

strofe 2

Jona, Jona, ga naar Ninevé (Ik wil niet)
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar God ging met hem mee

Hij stuurde 't schip in een orkaan
En de mensen riepen 'Wij vergaan'
En ach, het lot wees Jona aan
Die zei 'Ik heb wat doms gedaan
Ik wou niet luisteren naar Gods woord
Gooi mij maar overboord' Plons!

strofe 3

Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar daar zwom een vis in zee

Die lustte Jona al te graag
Drie dagen zat hij in zijn maag
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd
Ik zal doen wat ik heb beloofd'
En de vis zwom pijlsnel naar het strand
En spuugde hem aan land

slot

Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik wil wel'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik ga al'
Jona, Jona, ga naar NInevé
'Ik ga naar Ninevé'