AV8 - Wij verheugen ons in U

refrein

Wij verheugen ons in U
en wij brengen onze lof,
voor Uw aangezicht, o Heer,
willen wij jubelen!

strofe

Want U zegent de rechtvaardige
en kroont Hem met heerlijkheid!
Wij zullen juichen voor Uw troon!