AV5 - Juich de Here gij ganse aarde

strofe 1

Juich de Here, gij ganse aarde.
Dien de Here, de Here met vreugde.
Kom voor zijn aangezicht met gejubel.
Kom voor zijn aangezicht met gejubel.

strofe 2

Erken dat de Here God is.
Hij is het die ons gemaakt heeft.
En Hem behoren wij toe.
Zijn volk, de schapen die Hij weidt.

strofe 3

Ga met een loflied zijn poorten binnen.
Zijn voorhoven met lofgezang.
Loof Hem. Prijs zijn naam!
Loof Hem. Prijs zijn naam!

strofe 4

Want de Here, de Here is goed.
Zijn goedheid is tot in eeuwigheid,
Zijn trouw tot in verre geslachten,
Zijn trouw tot in verre geslachten.

strofe 5

Halleluja, glorie halleluja ! …