AV34 - Jezus, Overwinnaar

strofe 1

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

refrein

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeƫvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

strofe 2

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

brug

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen.