AV3 - Wonderen gebeuren ook vandaag

refrein

Wonderen gebeuren ook vandaag.
Wonderen gebeuren ook vandaag.
Want Jezus is gisteren en heden,
Ja, Jezus is gisteren en heden,
dezelfde, dezelfde,
tot in eeuwigheid.