AV22nl - Oog in oog

strofe 1

Alleen door U, Jezus,
ligt mijn hoop verankerd in de hemel.
Alleen door U, Jezus,
vond ik genade, U heeft mij eindeloos lief.
Alleen een leven met Jezus,
vervult mijn ziel geheel.

refrein

Dus geef ik mijn leven aan U, Heer
stap in waarheid telkens weer, met U
tot ik U ontmoet.

Ik geef heel mijn hart aan U, o Heer
wandel Uw weg keer op keer, naar U
en sta oog in oog met U.

strofe 2

Ik kom thuis met een danklied
een lied van lof en aanbidding.
U kroont mij tot overwinnaar
en ik geef U alle eer.
Alleen een leven met Jezus,
vervult mijn ziel geheel.

brug

Ik dank U dat U Mens werd
want U droeg het kruis voor mij.
En ik dank U voor het graf
maar daar liet U het niet bij.

Ik dank U voor Uw Woord, Heer
en ik dank U voor Uw Geest.
Ik dank U voor Uw liefde,
want U houdt van ons het meest.

Ik dank U dat U hier bent,
U gaat met me mee altijd.
Dank U, want U komt terug
in al Uw heerlijkheid.

refrein

Dus geef ik mijn leven aan U, Heer
stap in waarheid telkens weer, met U
tot ik U ontmoet.

Ik geef heel mijn hart aan U, o Heer
wandel Uw weg keer op keer, naar U
en sta oog in oog met U.