AV14 - God is goed

refrein

God is goed voor altijd
Ja, zijn liefde blijft tot in eeuwigheid
God is goed voor altijd
Door de donkere nacht
weet ik dat Hij me leidt
God is goed, God is goed
voor altijd

strofe 1

Als je wandelt door de dalen
en er zijn stormen om je heen
vrees dan niet, God is met je
Hij bewaart je in Zijn hand
Hij blijft bij je, dat belooft Hij
Zijn beloften zijn in eeuwigheid

strofe 2

Wij waren zondaars, zo onwaardig
Maar voor ons droeg Hij de straf
Hij vult ons met Zijn Heil'ge Geest
Hij neemt de zonden van ons af
De liefde Gods is voor eeuwig
Zijn beloften zijn in eeuwigheid

-> engels