AV13 - Wij heffen onze handen op

strofe

Wij heffen onze handen op,
vol aanbidding voor uw heilige Zoon.
We heffen onze handen op
en knielen voor U neer
en roepen steeds weer:

refrein

Kom, waai met uw Geest,
daal op ons neer,
zend ons uw vuur,
geef ons steeds meer.

Wij heffen onze handen op
in aanbidding voor U, Heer.